Việc xác thực phụ thuộc vào loại tên OA. Để xác thực thành công, bạn cần cung cấp 

 1. Giấy tờ xác minh doanh nghiệp và
 2. Giấy tờ xác minh tên thương hiệu/tên giao dịch (nếu tên OA là tên thương hiệu/ giao dịch)


Chi tiết các giấy tờ xác thực vui lòng xem bảng dưới đây:

Loại tên OA doanh nghiệp1. Giấy tờ xác minh doanh nghiệp2. Giấy tờ xác minh tên thương hiệu/ tên giao dịch
Tên đăng ký kinh doanh

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau

 • Cách 1: Công văn yêu cầu mở tài khoản OA (tải tại đây
 • Cách 2: Giấy đăng ký doanh nghiệp đi kèm CMND/Passport/CCCD người đăng ký doanh nghiệp
Không áp dụng
Tên thương hiệu

01 trong các loại các loại giấy tờ sau:

 • Giấy xác nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp hoặc 
 • Giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu từ công ty chủ quản thương hiệu (hoặc) bất cứ giấy tờ nào chứng minh được tính hợp pháp của OA trong việc sở hữu/ được quyền sử dụng thương hiệu đăng ký trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Pháp luật.
Tên giao dịch

02 trong số các tài liệu dưới đây hoặc các giấy tờ khác có nội dung tương tự : 

 • Hình ảnh bảng hiệu của công ty, cửa hàng nhưng nếu trùng với Doanh Nghiệp/ Thương Hiệu lớn thì vẫn phải cung cấp Giấy Chứng Nhận ĐK nhãn hiệu/ Giấy Ủy Quyền hoặc đổi tên OA cho phù hợp  
 • Hình ảnh website có thông tin về công ty sở hữu  
 • Dường dẫn bài báo có  thông tin về mối liên hệ giữa doanh nghiệp/công ty và tên giao dịch 
 • Trang được tick xanh của Facebook, Xác thực Facebook Business, Line OA đi kèm với hình ảnh chứng minh quyền sở hữu trang Facebook, Line OA,... của trang
 • Đối với các ứng dụng công nghệ thì có thể cung cấp hình ảnh từ App Store/ Google Play chứng minh quyền sở hữu tên giao dịch
 • Giấy xác nhận Đăng ký tên miền/ tên ứng dụng với Bộ Công thương 


Trong quá trình duyệt xác thực OA, BQT Zalo OA có thể yêu cầu bạn bổ sung thêm thông tin tiền tố/ hậu tố để làm rõ tên OA hoặc yêu cầu bổ sung thêm các giấy tờ khác để xác thực.


Lưu ý:  

✔️ Các giấy tờ hợp tệ để xác thực tên giao dịch (nhấn vào hình để phóng to)

Hình ảnh bảng hiệu của công ty, cửa hàng (nếu tên OA trùng với Doanh Nghiệp/ Thương Hiệu lớn thì vẫn phải cung cấp Giấy Chứng Nhận ĐK nhãn hiệu/ Giấy Ủy Quyền hoặc đổi tên OA cho phù hợp)
Hình ảnh website phải có thông tin về công ty sở hữu
Link báo chí chứng minh về việc đã và đang sử dụng tên giao dịch

Trang được tick xanh của Facebook, Xác thực Facebook Business, Line OA đi kèm với hình ảnh chứng minh quyền sở hữu trang Facebook, Line OA,... của trang

Hình ảnh từ App Store/ Google Play chứng minh quyền sở hữu tên giao dịch
Giấy xác nhận Đăng ký tên miền/ tên ứng dụng với Bộ Công thương

❌ Các giấy tờ dưới đây không hợp lệ để xác thực OA  (nhấn vào hình để phóng to) 

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Bản công bố sản phẩm
Tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo