Việc xác thực phụ thuộc vào loại tên OA. Để xác thực thành công, bạn cần cung cấp 

 1. Giấy tờ xác minh doanh nghiệp và
 2. Giấy tờ xác minh tên thương hiệu/tên giao dịch nếu tên OA là tên thương hiệu/ giao dịch.

Chi tiết các giấy tờ xác thực vui lòng xem bảng dưới đây:


Loại tên OA doanh nghiệpGiấy tờ xác minh doanh nghiệpGiấy tờ xác minh tên thương hiệu/ tên giao dịch
Tên đăng ký kinh doanh

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau

 • Cách 1: Công văn yêu cầu mở tài khoản OA (tải tại đây
 • Cách 2: Giấy đăng ký doanh nghiệp và CMND/Passport/CCCD người đăng ký doanh nghiệp
Không áp dụng
Tên thương hiệuBạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau
 • Cách 1: Công văn yêu cầu mở tài khoản OA (tải tại đây)
 • Cách 2: Giấy đăng ký doanh nghiệp và CMND/Passport/CCCD người đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy xác nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp hoặc 
 • Giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu từ công ty chủ quản thương hiệu

Tên giao dịchBạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau:
 • Cách 1: Công văn yêu cầu mở tài khoản OA (tải tại đây)
 • Cách 2: Giấy đăng ký doanh nghiệp và CMND/Passport/CCCD người đăng ký doanh nghiệp

02 trong số các tài liệu dưới đây hoặc các giấy tờ khác có nội dung tương tự : 

 • Hình ảnh bảng hiệu của công ty, cửa hàng nhưng nếu trùng với Doanh Nghiệp/ Thương Hiệu lớn thì vẫn phải cung cấp Giấy Chứng Nhận ĐK nhãn hiệu/ Giấy Ủy Quyền hoặc đổi tên OA cho phù hợp  
 • Hình ảnh website có thông tin về công ty sở hữu  
 • Dường dẫn bài báo có  thông tin về mối liên hệ giữa doanh nghiệp/công ty và tên giao dịch 
 • Trang được tick xanh của Facebook, Xác thực Facebook Business, Line OA đi kèm với hình ảnh chứng minh quyền sở hữu trang Facebook, Line OA,... của trang
 • Đối với các ứng dụng công nghệ thì có thể cung cấp hình ảnh từ App Store/ Google Play chứng minh quyền sở hữu tên giao dịch
 • Giấy xác nhận Đăng ký tên miền/ tên ứng dụng với Bộ Công thương 


Lưu ý:   Các giấy tờ dưới đây không hợp lệ để xác thực OA 

 • Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 
 • Bản công bố sản phẩm 
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu 
 • Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ 
 • Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

Trong quá trình duyệt xác thực OA, BQT Zalo OA có thể yêu cầu bạn bổ sung thêm thông tin tiền tố/ hậu tố để làm rõ tên OA hoặc yêu cầu bổ sung thêm các giấy tờ khác để xác thực.