[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/huong-dan-xac-thuc-tai-khoan-official-account-doanh-nghiep_70------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Giấy tờ xác thực phụ thuộc vào loại Tên OA. Nhấn vào đây để tham khảo thông tin giấy tờ cần thiết.


Bước 1: Truy cập trang quản lý Official Account theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manageChọn OA cần xác thứcBước 2: Chọn mục "Quản lý"  > Chọn "Xác thực OA"Bước 3: Chọn cách xác thực phù hợp với tên OA. Chọn bộ hồ sơ phù hợp và chọn "Bắt đầu xác thực". 

Dựa trên mối liên hệ giữa tên OA và tên đăng ký của Doanh nghiệp hoặc Hộ kinh doanh (HKD), vui lòng lựa chọn 1 trong 3 cách xác thực sau và gửi đến Ban quản trị Zalo Official Account (BQT ZOA) bộ hồ sơ xác thực OA phù hợp: 

Xem thêm Hướng dẫn đặt tên Official Account cho doanh nghiệp (OA doanh nghiệp)

Cách 1: Xác thực theo tên đăng ký doanh nghiệp với bộ hồ sơ 1A hoặc 1B khi tên OA được đặt theo tên của Doanh nghiệp hoặc HKD trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây 

Cách 2: Xác thực theo tên thương hiệu với bộ hồ sơ 2A hoặc 2B khi tên OA là tên thương hiệu/ nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận do Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây

Cách 3: Xác thực theo tên giao dịch với bộ hồ sơ 3A hoặc 3B khi tên OA là tên giao dịch khác (không thuộc 2 cách trên) 

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây


Bước 4: Sau đó tải giấy tờ xác thực > Nhấn "Gửi xác thực" để gửi bộ hồ sơ đến BQT ZOA.


Nếu có thắc mắc khácvui lòng gửi email đến oa@zalo.me để được giải đáp.