Giấy tờ xác thực phụ thuộc vào loại Tên OA. Nhấn vào đây để tham khảo thông tin giấy tờ cần thiết.


Bước 1: Truy cập trang quản lý Official Account theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manageChọn OA cần xác thứcBước 2: Chọn mục Quản lý > Xác thực OABước 3: Chọn cách xác thực phù hợp với tên OA & chọn bộ hồ sơ phù hợp.


Xem thêm Hướng dẫn đặt tên Official Account cho doanh nghiệp (OA doanh nghiệp)


Bước 4: Chọn và nộp file giấy tờ xác thực.