Giấy tờ xác thực phụ thuộc vào loại Tên OA. Nhấn vào đây để tham khảo thông tin giấy tờ cần thiết.


Bước 1: Truy cập trang quản lý Official Account theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manageChọn OA cần xác thứcBước 2: Chọn mục Quản lý > Thông tin tài khoản > Tài liệu chứng thực
Bước 3: Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau:

  • Đối với loại tên OA là tên đăng ký kinh doanh > Chọn Xác thực theo tên Doanh Nghiệp
  • Đối với loại tên OA là tên thương hiệu / tên giao dịch  > Chọn Xác thực theo Thương HiệuXem thêm Hướng dẫn đặt tên Official Account cho doanh nghiệp (OA doanh nghiệp)


Bước 4: Chọn và nộp file giấy tờ xác thực.

  • Tối đa 6 files, mỗi file không quá 5MB 
  • Văn bản: Định dạng .doc, .pdf 
  • Hình ảnh: Định dạng .png hoặc .jpeg 

Sau khi chọn đủ hồ sơ, nhấn Hoàn tất. Nhấn chọn Xác nhận đã nộp đủ nếu bạn đã đảm bảo nộp đủ tài liệu chứng thực, nhấn chọn Kiểm tra lại để bổ sung tài liệu.