[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/huong-dan-gui-tin-broadcast_71------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Bước 1: Truy cập trang quản lý https://oa.zalo.me/manage/oa, chọn tài khoản OA muốn thực hiện gửi broadcastBước 2: Tại thanh công cụ, chọn biểu tượng Broadcast > chọn gửi broadcast


Nội dung được phép gửi bao gồm bài viết, video, sản phẩm. Bạn có thể chọn tối đa 5 nội dung.
Bước 3: Thiết lập đối tượng gửi và đặt lịch gửi (tùy chọn)

  • Đối tượng gửi: Cho phép lựa chọn đối tượng nhận tin theo các yếu tố vị trí, độ tuổi, giới tính, nền tảng thiết bị,.. Đặc biệt, cho phép gửi tin broadcast hướng đến khách hàng đã được gắn nhãn ghi chú ở mục chat khi khách hàng quan tâm OA.
  • Đặt lịch gửi: Cho phép lựa chọn thời gian cụ thể để tin được gửi đến khách hàng.
  • Lưu ý: tin broadcast "gửi ngay" sẽ được gửi thành công sau 30 phút thiết lập gửi tin.
  • Đối với tin "Đặt lịch gửi", sau khi đặt lịch gửi, người dùng có thể edit nội dung hoặc cancel thiết lập gửi broadcast đã tạo theo nhu cầu. Bước 4: Nhấn nút "Gửi broadcast" và chọn "Gửi ngay" để hoàn tất quá trình gửi tin


Ngoài ra, bạn có thể chọn "Xem trước" để gửi nháp cho 01 số điện thoại. Để thêm số điện thoại xem trước tin, bạn chọn Phần Quản lý > Thông tin tài khoản > Thiết lập tài khoản> Số điện thoại xem trước tin tức.

Lưu ý: Theo quy định vùng hiển thị tối ưu đối với ảnh cover là 14:9. Quản trị viên vui lòng tham khảo kích thước quy định để tránh trường hợp ảnh cover bị crop khi gửi tin.