• Bước 1: Truy cập vào trang tạo tài khoản Zalo Business Account tại đây.
  • Bước 2 : Đăng nhập từ Zalo cá nhân và điền tên Zalo Business Account (Tên tài khoản nên là tên đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp.)

  • Bước 3 : Kết nối với tài khoản Zalo OA của Doanh Nghiệp. (Lưu ý: Tài khoản Zalo OA phải xác thực mới có thể kết nối)

  • Bước 4 : Kết nối với ứng dụng (app).

  • Bước 5 : Đọc và đồng ý với Điều kiện và Điều khoản của Zalo.

  • Bước 6 : Hoàn tất 

Trong trường hợp cần hỗ trợ, bạn vui lòng tạo yêu cầu hỗ trợ tại oa.zalo.me/lienhe.