• [QUAN TRỌNG] 


  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/huong-dan-tao-zalo-cloud-account_75  ------------------------------------------------------------------------

  Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật • Bước 1: Truy cập vào trang tạo tài khoản Zalo Business Account tại đây.
 • Bước 2 : Đăng nhập từ Zalo cá nhân và điền tên Zalo Cloud Account (Tên tài khoản nên là tên đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp.)

 • Bước 3 : Kết nối với tài khoản Zalo OA của Doanh Nghiệp. (Lưu ý: Tài khoản Zalo OA phải xác thực mới có thể kết nối)

 • Bước 4 : Kết nối với ứng dụng (app).

 • Bước 5 : Đọc và đồng ý với Điều kiện và Điều khoản của Zalo.

 • Bước 6 : Hoàn tất 

Trong trường hợp cần hỗ trợ, bạn vui lòng tạo yêu cầu hỗ trợ tại oa.zalo.me/lienhe.