[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/huong-dan-lien-ket-app-id-vao-tai-khoan-zalo-cloud-account_6782655752710538229------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Bạn có thể liên kết nhiều App/ OA vào ZCA để tối ưu hóa việc quản lý. 

  • Để có thể liên kết, bạn cần phải là admin của ZCA và là admin của ứng dụng/ OA ID. Tham khảo hướng dẫn quản lý admin của ZCA tại đây
  • ZCA hiện tại chưa hỗ trợ hủy liên kết App/OA.


1. Hướng dẫn thêm ứng dụng (App) vào ZCA

Bước 1: Truy cập vào link tại đây - chọn Cài đặt / Liên kết ứng dụng.
Các ứng dụng khả dụng sẽ hiển thị ở mục "Kết nối với các Ứng dụng khác". Nếu không tìm thấy ứng dụng cần liên kết, vui lòng liên hệ admin của ứng dụng để được cấp quyền admin.

 

Bước 2: Xác nhận và hoàn tất

2. Hướng dẫn thêm OA ID vào ZCA

Bước 1: Truy cập vào link tại đây - chọn Cài đặt / Liên kết OA.
Các OA khả dụng sẽ hiển thị ở mục "Kết nối với các OA khác". Nếu không tìm thấy OA cần liên kết, vui lòng liên hệ admin của OA để được cấp quyền admin. 

Bước 2: Xác nhận và hoàn tất.