Zalo Business Account (ZBA) là công cụ quản lý các tài sản của Doanh Nghiệp trên Zalo bao gồm các tài khoản Zalo Official Account (OA) - Doanh Nghiệp và các ứng dụng (app) ủy quyền của Doanh Nghiệp. 


Bạn cần nạp tiền vào Zalo Business Account để sử dụng các tính năng trả phí của Zalo OA như

  • Gửi Tin chủ động đến người quan tâm OA
  • Zalo Notification Service (ZNS)


Lưu ý: Tài khoản ZBA không phải là tài khoản để thanh toán các dịch vụ quảng cáo của Zalo Ads hay Zalo Shop.

  • Để tìm hiểu thêm về tài khoản thanh toán và các dịch vụ của Zalo Ads, bạn vui lòng tham khảo tại đây
  • Đối với Zalo Shop (cửa hàng), vui lòng tham khảo tại đây hoặc liên hệ email shop@zalo.me để được hỗ trợ.