[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/zalo-cloud-account-la-gi_1091611867954365674------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Zalo Cloud Account (ZCA) là công cụ quản lý số dư tiền để sử dụng tính năng tính phí của các tài khoản Zalo Official Account - Doanh Nghiệp (OA) và các ứng dụng ủy quyền của Doanh Nghiệp (App ID) như:

  • Gửi Tin chủ động đến người quan tâm OA
  • Zalo Notification Service (ZNS)

Để tạo tài khoản ZCA account - bạn vui lòng truy cập link tại đây.


Lưu ý: Tài khoản ZCA không phải là tài khoản để thanh toán các dịch vụ quảng cáo của Zalo Ads hay Zalo Shop.

  • Để tìm hiểu thêm về tài khoản thanh toán và các dịch vụ của Zalo Ads, bạn vui lòng tham khảo tại đây
  • Đối với Zalo Shop (cửa hàng), vui lòng tham khảo tại đây hoặc liên hệ email shop@zalo.me để được hỗ trợ.