1. OA tạo mới và bị từ chối khi xét duyệt

Sau khi khởi tạo OA, BQT Zalo Official Account sẽ kiểm duyệt thông tin OA cung cấp trước khi cho phép tài khoản được tạo. Đối với các OA không phù hợp với quy định, Zalo Official Account sẽ từ chối và tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn. Sau đây là các lý do tài khoản bị từ chối ở bước xét duyệt:

  • Tên OA không hợp lệ ➡ Tên OA không có tên doanh nghiệp/thương hiệu
  • Ảnh đại diện không hợp lệ ➡ OA có ảnh đại diện vi phạm quy định hình ảnh OA
  • Ảnh bìa không hợp lệ ➡ OA có ảnh bìa quy phạm quy định hình OA
  • Mô tả không phù hợp với nội dung đăng ký ➡ Mô tả có nội dung không liên quan đến ngành nghề đăng ký hoặc có chứa từ ngữ phản cảm
  • Sản phẩm bị cấm hiển thị trên Zalo ➡ Xem thêm các sản phẩm bị cấm hiển thị tại đây
  • OA thuộc danh mục dịch vụ tài chính nhưng không đăng tải giấy phép xác thực hợp lệ kèm theo ➡ OA có ngành nghề liên quan đến tài chính như tín dụng, ngân hàng, cầm đồ, chứng khoán,...đều phải nộp giấy phép xác thực cùng lúc tạo OA.
  • Tên OA mới không được trùng với tên OA đã tạo thành công trước đó ➡ Đã có OA cùng tên được duyệt đăng ký từ cùng 1 số điện thoại tạo OA.

           

           

Giải pháp: Tham khảo quy định đăng ký OA và tạo lại OA mới
Xem thêm: Hướng dẫn đặt tên Official Account cho doanh nghiệp (OA doanh nghiệp)


2. OA quá thời gian chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu từ Zalo Official Account

Khi đã quá thời gian yêu cầu chỉnh sửa thông tin theo quy định mà OA không thực hiện. Zalo Official Account sẽ khóa tài khoản mà không cần thông báo đến Quản trị viên.

Giải pháp: Quản trị viên liên vệ với BQT Zalo OA tại đây để gửi yêu cầu mở khóa. Sau khi mở khóa, bạn cần cập nhật cập nhật thông tin trong thời gian quy định.
Lưu ý: Các trường hợp đã được mở khóa trở lại nhưng không thực hiện chỉnh sửa, Zalo Official Account sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản.


3. OA đăng nội dung vi phạm quy định vận hành OA


Đối với các OA đăng bài viết, gửi tin broadcast có nội dung phạm pháp, buôn bán các sản phẩm bị cấm, nội dung phản cảm, nội dung mang tính thù địch/ tấn công hoặc nội dung gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân/tổ chức khác, Zalo Official Account sẽ xóa bài viết/broadcast và gửi cảnh báo đến OA. Nếu OA tiếp tục vi phạm, Zalo Official Account sẽ khóa tài khoản.


Giải pháp: Quản trị viên liên vệ với BQT Zalo OA tại đây để gửi yêu cầu mở khóa.
Lưu ý: Đối với trường hợp OA vi phạm nghiêm trọng đến chính sách hoạt động, Zalo Official Account sẽ khóa tài khoản mà không thông báo đến quản trị viên OA. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng, Zalo Official Account sẽ mở khóa OA sau 2 tuần hoặc không mở khóa trở lại tài khoản.


4. OA không có tương tác trong 30 ngày

Theo quy định, hệ thống sẽ tự động khóa các OA không có hoạt động và tương tác với người quan tâm trong 30 ngày. Đây là lý do bạn thường gặp sau 1 thời gian truy cập lại vào OA.


Giải pháp: Quản trị viên liên vệ với BQT Zalo OA tại đây để gửi yêu cầu mở khóa.Làm thế nào biết được tài khoản OA bị khóa?


Tài khoản OA bị khóa sẽ có ký hiệu “khóa” và nằm tại mục “Đang bị khóa” trên trang Quản trị OA (https://oa.zalo.me/manage/oa?status=0)