Quy định về thông tin mô tả OA

  • Thông tin mô tả đảm bảo thể hiện đúng ngành nghề/ dịch vụ/ sản phẩm mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và phải được viết một cách minh bạch, dễ hiểu và không gây nhầm lẫn về dịch vụ kinh doanh cho người xem. 
  • Thông tin mô tả không chứa những từ không phù hợp về mặt văn hóa và pháp lý hay gây phản cảm. 
  • Thông tin mô tả không được chứa các ký tự đặc biệt (@*#&?...) mà không hỗ trợ nội dung mô tả, gây khó hiểu cho người xem.
  • Thông tin mô tả phải liên quan đến tên và ảnh đại diện, ảnh bìa OA.
  • Website được chèn trong thông tin mô tả phải đảm bảo được tính pháp lý về quyền sở hữu.


Đối với OA đã tạo, bạn có thể cập nhật thông tin mô tả theo các bước sau:


Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage ➞ Chọn OA muốn cập nhật hình ảnh

Bước 2: Chọn mục Quản lý ➞ Thông tin tài khoản

Bước 3: Chọn "Chỉnh sửa" ➞ Nhập nội dung cần cập nhật

Bước 4: Chọn "Cập nhật thông tin" để hoàn tất


Thông tin sau khi được cập nhật sẽ được duyệt bởi BQT Zalo OA.