[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/huong-dan-tao-bai-viet-cho-official-account_5------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage ➞ Chọn OA 

Bước 2: Truy cập mục Soạn bài viết mới bằng 2 cách

 • Cách 1: Chọn Broadcast ➞   Gửi Broadcast ➞  Soạn bài viết mới
 • Cách 2: Chọn Quản lý nội dung ➞ Bài viết ➞  Soạn bài viết mới

Bước 3: Điền nội dung cho bài viết.

 • Các nội dung có dấu (*) là bắt buộc


Bước 4: Chọn Video/ Ảnh đại diện cho bài viết

 • Để bài viết được sinh động, bạn có thể tải lên video/ ảnh đi kèm.
 • Để hiển thị video trong bài viết, vui lòng chọn "Hiển thị cover"
  • Đối với Video: Dung lượng video tải lên tối đa là 50 MB
  • Đối với Ảnh: Định dạng .png hoặc .jpg, dung lượng tối đa 15MB. Lưu ý: Chất lượng hình ảnh sẽ giảm xuống 1 MB khi đã được upload thành công. Để hình ảnh bài viết được hiển thị trọn vẹn, vui lòng sử dụng ảnh kích thước 16:9 với khu vực hiển thị an toàn là 14:9 theo như ảnh sau:


Bước 5: Chọn "Xuất bản" để hoàn tất việc tạo bài viết. Để chỉnh sửa/ quản lý bài viết đã tạo, bạn có thể Chọn Quản lý nội dung ➞ Bài viết / Video


Lưu ý:

 • Bài viết đã xóa sẽ không thể khôi phục.
 • Đối với OA chưa xác thực, bài viết chỉ được lưu trong 30 ngày kể từ ngày xuất bản.
 • Hiện tại không có giới hạn về số lượng ảnh. Tuy nhiên để tránh lỗi không tạo được bài viết, chỉ nên sử dụng tối đa 10 ảnh/ bài.
 • Đảm bảo bài viết được hiển thị, vui lòng thêm ảnh hiển thị vào bài viết, tránh trường hợp bài viết chỉ có video.