Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage ➞ Chọn OA 

Bước 2: Truy cập mục Soạn bài viết mới bằng 2 cách

  • Cách 1: Chọn Broadcast ➞   Gửi Broadcast ➞  Soạn bài viết mới
  • Cách 2: Chọn Quản lý nội dung ➞ Bài viết ➞  Soạn bài viết mới

Bước 3: Điền nội dung cho bài viết.

  • Các nội dung có dấu (*) là bắt buộc
  • Đối với Video: Dung lượng video tải lên tối đa là 50 MB
  • Đối với Ảnh: Định dạng .png hoặc .jpg với kích thước 500x320 pixel, dung lượng tối đa 1MB


Bước 4: Chọn "Xuất bản" để hoàn tất việc tạo bài viết. Để chỉnh sửa/ quản lý bài viết đã tạo, bạn có thể Chọn Quản lý nội dung ➞ Bài viết / Video


Lưu ý:

  • Bài viết đã xóa sẽ không thể khôi phục.
  • Đối với OA chưa xác thực, bài viết chỉ được lưu trong 30 ngày kể từ ngày xuất bản.
  • Hiện tại không có giới hạn về số lượng ảnh - Tuy nhiên để tránh lỗi không tạo được bài viết, chỉ nên sử dụng tối đa 10 ảnh/ bài.