OA doanh nghiệp có thể được quản lý bởi nhiều admin. Tùy theo nhu cầu vận hành, bạn có thể thiết lập admin với các quyền truy cập truy cập như sau: 

 • Quản trị viên: đây là quyền quản lý cao nhất, bao gồm 
  • Quản lý danh sách admin
  • Gửi tin mời người quan tâm OA (xem thêm tại đây)
  • Xóa OA (xem thêm tại đây)
  • Và bao gồm tất cả các quyền admin khác. 
 • Soạn nội dung: 
  • Quản lý thông tin chung của OA (tên OA, mô tả, hotline, v.v.), thiết lập cấu hình & thanh menu, soạn bài viết, gửi broadcast.
  • Xem các số liệu thống kê, báo cáo của OA.
  • Trả lời chat khách hàng.
 • Phân tích viên: Xem các số liệu thống kê, báo cáo của OA 
 • Nhân viên quảng cáo: Sử dụng các chức năng hỗ trợ cho việc tự chạy quảng cáo cho OA trên Zalo 
 • Chăm sóc khách hàng: Trả lời chat khách hàng 


Để thiết lập admin, bạn có thể tham khảo các bước sau:


Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage ➞ Chọn OA muốn thiết lập

Bước 2: Chọn mục Quản lý ➞ Quản lý admin

Bước 3: 

 • Để thay đổi thông tin admin đang có, chọn "Xóa" hoặc "Sửa" trong mục thao tác
 • Để thêm admin mới, chọn “Mời làm admin” ➞  Điền thông tin người muốn phân quyền quản lý ➞  Gửi lời mời
  • SĐT Tài khoản Zalo của người được phân quyền 
  • Phân quyền được cấp (Quản trị viên, Soạn nội dung, Phân tích viên, Nhân viên quảng cáo, Chăm sóc khách hàng)

Bước 4: Người được phân quyền xác nhận thông qua ứng dụng Zalo trên điện thoại. 

 • Người được phân quyền chọn "Đồng ý" tại "Lời mời làm Admin" trên điện thoại
 • Sau khi người được mời đồng ý, OA sẽ nhận được thông báo kết quả