Hiện tại có 3 loại tin OA có thể gửi, bao gồm:


1. Tin broadcast

Đây là giải pháp gửi tin hàng loạt đến người quan tâm OA. Bạn có thể thiết lập đối tượng nhận tin theo giới tính,  vị trí, độ tuổi, giới tính, nền tảng thiết bị, nhóm khách hàng tùy chọn.  Xem thêm Hướng dẫn gửi tin broadcast


2. Tin phản hồi

Tin phản hồi là loại tin OA được quyền sử dụng để phản hồi khi người dùng Zalo chủ động nhắn đến OA.

  • OA sẽ được phép sử dụng 8 tin phản hồi (miễn phí) trong vòng 48h kể từ thời điểm người quan tâm gửi tin đến OA. Tại mỗi lần sử dụng, hệ thống sẽ tự động trừ đi số lượng tin đã được cấp. Hạn mức này sẽ được thiết lập lại mỗi khi Người dùng gửi tin mới cho OA.
  • Đối với tin thứ 9 trở đi hoặc tin gửi sau 48h, tin được OA gửi đến gửi đến người dùng được tính là Tin chủ động


Nếu bạn gửi tin qua nền tảng từ bên thứ 3 (Open API), vui lòng đảm bảo rằng tin API gửi đi có kèm message_id. Nếu tin gửi đi có chỉ user_id và không có message_id thì tin sẽ được tính là tin chủ động. Chi tiết xem thêm tại đây. 


3. Tin chủ động

Tin chủ động là loại tin cho phép OA chủ động gửi tin đến người dùng đã quan tâm OA hoặc tin ZNS đến người dùng Zalo


3.1 OA chủ động gửi tin đến người dùng đã quan tâm OA

  • Để gửi tin chủ động, OA của bạn cần được xác thực. Xem thêm OA doanh nghiệp là gì?Hướng dẫn xác thực OA doanh nghiệp
  • Tài khoản OA xác thực sẽ có hạn mức 1000 tin miễn phí mỗi tháng (được thiết lập vào 00:00 ngày 1 đầu tháng)
  • Sau khi hết hạn mức miễn phí, OA cần tạo tài khoản Zalo Business Account (nếu chưa có) và nạp tiền vào tài khoản để tiếp tục gửi tin. Xem thêm Zalo Business Account là gì ?
  • OA có thể kiểm tra số lượng tin phản hồi và chủ động tại mục "Quản lý tin" bên phải của khung Chat

3.2 OA gửi tin ZNS đến người dùng Zalo

  • Xem thêm thông tin về dịch vụ gửi tin ZNS tại đây