Gắn nhãn là tính năng giúp bạn quản lý người quan tâm theo nhóm tùy chọn. Tính năng này sẽ giúp:

  • Tìm kiếm người quan tâm nhanh hơn thông qua khung chat (theo nhân viên hỗ trợ, theo nhóm khách hàng, v.v.)
  • Gửi tin broadcast theo nhóm người quan tâm xác định


Để tiến hành gắn nhãn người quan tâm, bạn có thể tham khảo các bước sau:


Bước 1: Truy cập mục chat OA tại https://oa.zalo.me/chatv2, chọn “Gắn nhãn mới”


Bước 2: Điền thông tin nhãn muốn tạo > chọn Tạo

  • Tick chọn nhãn vừa mới tạo để gắn người quan tâm (có thể gắn nhiều nhãn cho cùng 1 người quan tâm)
  • Nhấn Lưu


  • Để xóa nhãn, bạn vào mục Quản lý nhãn của người quan tâm muốn xóa, nhấn dấu X tại nhãn muốn xóa
  • Sửa tên nhãn: Hiện chưa hỗ trợ


Bênh cạnh gắn nhãn qua khung chat, bạn có thể tự động việc gắn nhãn thông qua API. Vui lòng tham khảo hướng dẫn gắn nhãn qua API tại đây.