Chào mừng bạn đến với Zalo Official Account. Vui lòng xem tóm tắt các tính năng của Zalo OA theo bảng dưới đây. OA của bạn được khuyến khích xác thực thông tin doanh nghiệp để  thể tối ưu hóa các tính năng. Chi tiết về các tính năng vui lòng xem bảng sau:


Tính năng/ Dịch vụ

OA thường (chưa xác thực)

OA xác thực

Thanh menu

Chat chăm sóc khách hàng:Gửi tin broadcast

Tối đa 20 tin/tháng và mỗi người quan tâm nhận được tối đa 1 tin/tháng

Tối đa 40 tin/tháng và mỗi người quan tâm nhận được tối đa 4 tin/tháng

Người dùng có thể tìm thấy OA từ thanh tìm kiếm trên ứng dụng Zalo

Lưu bài viết

Tối đa 30 ngày

Không giới hạn

Zalo Chatbot 

Zalo Ads (*) 


(*) Đây là nhóm tính năng/dịch vụ có tính phí. 
Tham khảo thêm: