OA doanh nghiệp được khuyến khích xác thực thông tin doanh nghiệp để có thể tối ưu hóa các tính năng của Zalo Official Account. Chi tiết về các tính năng vui lòng xem bảng sau:

Tính năng/ Dịch vụ

OA thường (chưa xác thực)

OA đã xác thực

Thanh menu

Chatbot

Chat chăm sóc khách hàng:

  • Tin phản hồi

  • Tin chủ động (*)Gửi tin broadcast

Tối đa 20 tin/tháng và mỗi người quan tâm nhận được tối đa 1 tin/tháng

Tối đa 40 tin/tháng và mỗi người quan tâm nhận được tối đa 4 tin/tháng

Người dùng có thể tìm thấy từ thanh tìm kiếm

Lưu bài viết

Tối đa 30 ngày

Không giới hạn

Zalo Chatbot

Zalo Ads (*)


(*) Đây là nhóm tính năng/dịch vụ có tính phí. Chi tiết vui lòng tham khảo dưới đây:


Nhấn vào đây để bắt đầu tạo OA doanh nghiệp. Tham khảo thêm: