Phí duy trì tài khoản ZBA là 50.000 đồng/tháng. Nếu ZBA của bạn có phát sinh giao dịch trong vòng 6 tháng gần nhất, ZBA của bạn sẽ được miễn phí duy trì.


Trong 6 tháng chỉ gửi tin chủ động nhưng không vượt qua 1000 tin thì có tính là hoạt động tiêu tiền ?
=> Đây không được tính là hoạt động tiêu tiền.