[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/cac-chi-phi-lien-quan-den-viec-su-dung-official-account-doanh-nghiep_85------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Việc tạo Official Account và sử dụng các tính năng cơ bản là hoàn toàn miễn phí. Trong quá trình sử dụng, doanh nghiệp có thể phát sinh thêm một số chi phí cho các tính năng nâng cao. Chi tiết về các tính năng và chi phí đi kèm (nếu có) vui lòng xem bảng sau:


Hạng mục
Chi phí
Tạo Official AccountMiễn phí
Duy trì Official AccountMiễn phí
Xác thực Official AccountMiễn phí
Kết nối Open API quản lý Official Account
Miễn phí
Thiết lập Chatbot
Miễn phí
Gửi tin broadcastMiễn phí
Gửi tin phản hồi khi người dùng tương tácMiễn phí
Gửi tin chủ động cho người dùng đang quan tâm55 đồng/tin (*)
Gửi tin ZNSLiên hệ tại đây
Dịch vụ quảng cáo Zalo Ads
Liên hệ tại đây hoặc truy cập ads.zalo.me


(*) OA được miễn phí 1000 tin chủ động đầu tiên mỗi tháng. Phí chỉ áp dụng cho từ tin chủ động thứ 1001 và đã bao gồm VAT. Xem thêm Các loại tin của Zalo Official Account (OA) .