[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://zalo.cloud/blog/huong-dan-them-nut-thao-tac-cta-trong-mau-zns/9gua9w6d8q8gmkm7dv------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


1. Nút thao tác (CTA) là gì?

Nút thao tác (CTA - Call to action) là dạng nút gắn kèm trong mỗi mẫu tin ZNS. Thông qua nút thao tác, người nhận tin có thể thực hiện được tác vụ tương ứng được gán cho nút. Có 2 nhóm thao tác chính có thể gán cho nút:

  • Gọi điện đến số điện thoại đã cung cấp

  • Truy cập đường dẫn (link) được cung cấp


Nội dung nút thao tác có thể được tùy chỉnh tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn. Với mỗi mẫu tin, bạn có thể thêm tối đa 2 nút thao tác (nút chính và nút phụ).

2. Mô tả và đơn giá cho nút thao tác

Đơn giá của nút thao tác được quy định theo loại thao tác và đường dẫn được gán cho nút.


STT

Loại nút

Tiêu đề

Mô tả

Đơn giá nút chính (VNĐ)

Đơn giá nút phụ (VNĐ)

Ghi chú

1

Main website

Đến trang của doanh nghiệp

Truy cập trang web của doanh nghiệp (có tên miền giống tên OA)

0

100


2

Phone

Gọi điện

Gọi đến số điện thoại được cung cấp

0

100


3

OA

Đến trang thông tin OA

Dẫn đến trang thông tin của OA trên Zalo

0

100

Trong 1 mẫu tin ZNS, chỉ tồn tại 1 nút Đến trang thông tin OA

4

Distributor web

Đến trang phân phối sản phẩm

Truy cập trang của kênh phân phối (Mạng xã hội, sàn Thương mại điện tử, trang của nhà phân phối,...)

400

500


5

External web

Đến trang web khác

Truy cập trang web khác (có tên miền khác OA)

300

400


6

App

Đến trang tải ứng dụng

Truy cập trang tải ứng dụng (tên ứng dụng giống tên OA)

400

500


7

External app

Đến trang tải ứng dụng khác

Truy cập trang tải ứng dụng (tên ứng dụng khác tên OA)

600

700


3. Hướng dẫn thêm nút thao tác cho mẫu tin ZNS

Bước 1: Tại trang tạo mẫu tin, mục 2. Nội dung mẫu tin, chọn Thêm nút chính.

Bước 2: Chọn thao tác bạn muốn gán cho nút.

Bước 3: Tùy chỉnh nội dung nút:

  • Nhập Nội dung nút

  • Nhập số điện thoại (với loại nút thao tác Gọi điện)

  • Nhập đường dẫn liên kết (link) (với loại nút thao tác truy cập đường dẫn) và mô tả đường dẫn