Bước 1: Truy cập trang khởi tạo OA

Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.meCó 2 cách đăng nhập: 

 • Đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký Zalo.
 • Quét mã QR code


Lưu ý: Chỉ có SĐT Việt Nam (+84) được hỗ trợ tạo OA.  Chọn “Tạo Official Account”Bước 2: Chọn loại tài khoản Doanh Nghiệp


Bước 3: Chọn danh mục và điền thông tin OA Nhấn Tạo tài khoản OA

 • Danh mục hoạt động: Chọn một trong các danh mục con phù hợp với hình thức kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tên Official Account: Tên phải có tên doanh nghiệp/thương hiệu và tuân thủ các quy định về tên OA (xem thêm: quy định về tên OA tại đây)
 • Thông tin giới thiệu: Điền thông tin liên quan đến doanh nghiệp/thương hiệu như thông tin thành lập, thông tin sản phẩm,...
 • Địa chỉ doanh nghiệp: chọn tỉnh, quận và điền địa chỉ trụ sở/văn phòng doanh nghiệp đang hoạt động.
 • Ảnh đại diện: Là logo chính thức chính thức, bảng hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Kích thước tối thiểu là 150x150px (png, jpg). Dung lượng tối đa 15MB.
 • Ảnh bìa: Là hình ảnh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của OA. Kích thước tối thiểu là 320x180px (png, jpg). Dung lượng tối đa 15MB.


Sau khi tạo OA, Quản trị viên sẽ nhận được thông báo thời gian duyệt và kết quả duyệt OA từ OA Zalo Official Account.


Bước 4: Xác thực tài khoản (Tùy chọn)


 • Đối với các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, tín dụng, chứng khoán, ví điện tử thanh toán,...), doanh nghiệp cần thực hiện xác thực tài khoản để được duyệt OA.
 • Đối với các lĩnh vực khác, doanh nghiệp có thể lựa chọn xác thực hoặc bỏ qua bước này
 • Để nộp giấy phép xác thực, tham khảo hướng dẫn xác thực tại đây