[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/huong-dan-xoa-tai-khoan-oa-_791591044402987922------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Để xóa tài khoản OA bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: 


Lưu ý: Tài khoản OA bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục lại. Bạn cân nhắc khi thực hiện thao tác.

 

Bước 1: Truy cập trang thông tin chung của OA ( https://oa.zalo.me/manage/profile ) ➞ Thông tin tài khoản Quản lý tài khoản   Chọn "Xóa".


 
Bước 2: Nhấn "Đồng ý" để xác nhận.Lưu ý:

- Chỉ có admin với quyền quản trị viên mới có thể thực hiện xóa OA, xem thêm bài viết về hướng dẫn quyền quản trị tại đây

- Sau khi OA đã xóa, website sẽ tự động chuyển về trang https://oa.zalo.me/manage/oa và bạn sẽ không thể tìm thấy OA đã xóa.

-

Nếu có thắc mắc khácvui lòng cung cấp OA ID và gửi email hoặc chat với BQT ZOA để được phản hồi sớm nhất.