Zalo OA truyền thông nội bộ ra đời với mong muốn cung cấp thêm giải pháp cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian truyền đạt thông tin đến nhân viên. Việc giao tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động theo đó được nâng cao, tăng hiệu quả làm việc và hình thành văn hóa doanh nghiệp. Xem thêm bài viết giới thiệu tại đây.


Đối với danh mục này, để đăng ký thành công, OA cần:

  • Đăng ký đúng danh mục "Truyền thông nội bộ" khi đăng mới OA. Mô tả của OA cần thể hiện rõ thông tin đây là kênh truyền thông nội bộ của doanh nghiệp. Xem thêm Hướng dẫn đăng ký tài khoản OA Doanh Nghiệp .
  • Thực hiện xác thực trong vòng 14 ngày (xem thêm mục A dưới đây) (Bắt buộc)


A. HƯỚNG DẪN XÁC THỰC ĐỐI VỚI OA DANH MỤC "TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ"


Bước 1: Truy cập trang quản lý Official Account theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manageChọn OA cần xác thực (OA cần có danh mục chính là "Truyền thông nội bộ").Bước 2: Chọn mục Quản lý > Xác thực OA


Bước 3: Chọn bộ hồ sơ phù hợp.


Để quá trình xác thực hiện nhanh chóng, doanh nghiệp nên đặt tên tài khoản Zalo OA theo Tên đăng ký kinh doanh (Tên OA trùng tên trên giấy đăng ký kinh doanh) và xác thực theo bộ hồ sơ 1A hoặc 1B.
- Bộ hồ sơ 1A gồm: Giấy đăng ký doanh nghiệp và CMND/CCCD/Passport của người đại diện trên giấy ĐKDN.
- Bộ hồ sơ 1B gồm: Công văn yêu cầu mở tài khoản OA (vui lòng tải mẫu công văn từ trang xác thực).


Bước 4: Chọn và nộp file giấy tờ xác thực.


B. MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN OA DANH MỤC TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ?


1. Làm thế nào để người quan tâm có thể theo dõi OA danh mục Truyền thông nội bộ?

Có 2 cách để người dùng có thể quan tâm OA: