[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/giai-phap-su-dung-tinh-nang-broadcast_4627642471091358425------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


1. Vì sao số lượng người nhận tin Broadcast của tôi (“Đã gửi”/ “Đã nhận”) giảm dần trong tháng?

Số lượng này giảm dần trong tháng là do người quan tâm OA đã nhận đủ số tin broadcast gửi từ OA của bạn. Chi tiết:

 • Đối với OA đã xác thực, người quan tâm có thể nhận tối đa 4 tin broadcast/tháng và 1 tin broadcast/ngày.

 • Đối với OA thường, người quan tâm chỉ có thể nhận 1 tin broadcast từ OA/tháng.

Vì lý do trên, sau khi hầu hết người quan tâm đã nhận đủ số tin broadcast, số lượt “Đã gửi”/ “Đã nhận” tin broadcast của OA sẽ giảm dần trong tháng. Khi đó, OA chỉ có thể gửi tin broadcast đến những người quan tâm mới và còn hạn mức nhận tin broadcast.

Dưới đây là ví dụ minh họa:

 • Ngày 1 của tháng, OA đã xác thực có 10 người quan tâm và thực hiện gửi 2 tin broadcast trong ngày cho 10 người này.
  • Tin 1 gửi thành công tới tất cả 10 người.
  • Tin 2 gửi không thành công vì mỗi người chỉ nhận được tối đa 1 tin broadcast/ ngày.
 • Ngày 2, 3 & 4, OA tiếp tục gửi 1 tin broadcast/ngày đến tất cả 10 người quan tâm 
  • Tất cả 3 tin broadcast đều gửi thành công đến 10 người quan tâm 
 • Ngày 5 OA tiếp tục gửi 1 tin broadcast đến tất cả 10 người quan tâm.
  • Tin broadcast báo lỗi “Không gửi được” vì 10 người này đã nhận đủ 4 tin broadcast/ tháng.
 • Ngày 6 OA có thêm 1 người quan tâm tâm mới và OA gửi 1 tin broadcast đến tất cả 11 người quan tâm.
  • Tin broadcast chỉ gửi được đến 01 người quan tâm mới do người này còn hạn mức nhận broadcast.


2. Vì sao tin broadcast báo lỗi “không gửi được”

Tin broadcast gặp lỗi là do:

 • OA không còn hạn mức gửi tin broadcast: Theo quy định, tài khoản OA doanh nghiệp được phép gửi 20 tin/tháng, OA doanh nghiệp xác thực là 40 tin/tháng, nếu gửi tin broadcast vượt số lượng này, hệ thống sẽ tự động từ chối tin của bạn và thông báo tin gửi thất bại. 
 • OA còn hạn mức gửi tin broadcast nhưng tất cả người nhận broadcast đã hết hạn mức nhận tin broadcast là:
  • 1 tin  broadcast/ ngày
  • 4 tin broadcast/ tháng (đối với OA đã xác thực) và 1 tin broadcast/ tháng (đối với OA thường).

3. Vì sao tôi “Chọn đối tượng gửi” là tất cả nhưng số lượng người nhận lại ít hơn tổng số người quan tâm?

Khi sử dụng tính năng “Chọn đối tượng gửi”, tin broadcast của bạn chỉ được gửi đến người quan tâm có hoạt động trên Zalo trong 30 ngày trở lại (A30). Từ số lượng A30, số lượng người nhận sẽ tiếp tục điều chỉnh theo:

 • Nhóm đối tượng được lựa chọn (ví dụ độ tuổi, giới tính)
 • Hạn mức nhận tin broadcast của người quan tâm


4. Làm cách nào để xem trước tin broadcast sẽ gửi?

Bạn có thể xem trước nội dung hình ảnh/ hiển thị của tin broadcast sẽ gửi đến người theo dõi khi chọn “Xem trước” tại bước “Xác nhận gửi tin”. Xem thêm hướng dẫn gửi tin Broadcast tại đây


Lưu ý: Để xem trước tin broadcast, bạn cần thiết lập SDT sẽ nhận tin xem trước. Bạn có thể thiết lập SDT này tại trang Quản lý > Thông tin tài khoản > Thiết lập tài khoản > Số điện thoại xem trước tin tức).

5. Có thể gửi broadcast cho người nằm ngoài danh sách quan tâm hay không?

Không. Hiện tại OA chỉ có thể gửi broadcast đến người đang quan tâm. 


6. Có thể gửi broadcast theo danh sách số điện thoại sẵn có hay không?

Không. OA chỉ có thể gửi tin broadcast theo 1 số điều kiện lọc cụ thể. OA có thể sử dụng tính năng gắn nhãn người dùng để tạo nhóm người nhận theo nhu cầu của doanh nghiệp. Xem thêm hướng dẫn gắn nhãn người quan tâm.  


7. Sử dụng hết hạn mức broadcast muốn gửi thêm thì tính phí thế nào?

Hiện tại Zalo OA chưa hỗ trợ việc gia tăng hạn mức broadcast.

-----------------

Nếu có thắc mắc khácvui lòng cung cấp OA ID và gửi email hoặc chat với BQT ZOA để được phản hồi sớm nhất.