Tính năng Chat ngay khuyến khích người dùng Zalo cá nhân tương tác nhanh với tài khoản Zalo Official Account của Doanh nghiệp và Doanh nghiệp có thể phản hồi lại người dùng ngay sau đó. Điều này giúp Doanh nghiệp tối ưu hóa hóa tỉ lệ người dùng phát sinh chat khi xem trang OA.

Sau khi OA bật tính năng này, nút Chat ngay sẽ được hiển bị ngay bên cạnh nút "Quan tâm".


Để bật tính năng này, bạn cần thực hiện thao tác theo 2 bước sau:

Bước 1: Truy cập trang quản lý https://oa.zalo.me/manage/oa, chọn tài khoản OA.


Bước 2: Chọn Quản lý > Thiết lập tài khoản. Tại mục “Hiển thị nút Chat ngay trên trang OA",

  • Chọn “Bật” > Nhấn “Lưu
  • Chọn “Tắt” > Nhấn “Lưu” khi không còn muốn sử dụng tính năng.

Lưu ý: 

  • OA sẽ được phép sử dụng 8 tin phản hồi (miễn phí) trong vòng 48h kể từ thời điểm người dùng gửi tin đến OA. Tại mỗi lần sử dụng, hệ thống sẽ tự động trừ đi số lượng tin đã được cấp. Hạn mức này sẽ được thiết lập lại mỗi khi Người dùng gửi tin mới cho OA. Xem thêm Các loại tin của Zalo Official Account (OA).
  • Sau khi bật, trang OA sẽ hiển thị thêm phần “Chat ngay” như hình minh họa ở trên và trong cửa sổ chat tại trang admin sẽ có thêm nhãn “Chưa quan tâm" cho loại người dùng mới này như sau.