Tài khoản App có thể được truy cập/ quản lý bởi nhiều người dùng khác nhau. Để thêm/ thay đổi admin (thành viên), vui lòng tham khảo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào link tại đây và chọn hình đại diện (Avatar) ở góc phải màn hình ➡ Chọn app cần quản lý


Bước 2: Chọn "Vai trò" rồi chọn "Thêm quản trị viên"  Nhập thông tin số điện thoại muốn cấp quyền Admin ➡ Bấm "Tìm kiếm"  "Thêm".

Lưu ý: Số điện thoại muốn cấp quyền Admin phải là số Việt Nam (+084) đã có tài khoản Zalo cá nhân và phải có trong danh sách bạn bè của bạn.

Bước 3: Chờ người dùng xác nhận và hoàn tất.

Bước 4: Xem lại và kiểm tra danh sách admin đã được thêm vào tại mục Vai trò.