[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/quan-ly-admin-cua-ung-dung-app-id_595836328680574130------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Cách tạo mới ứng dụng (App id)

Bạn vui lòng làm theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập https://developers.zalo.me/

- Bước 2: Bấm vào avatar Zalo của bạn ở góc trên bên phải trang, chọn "Thêm ứng dụng mới"

- Bước 3: Điền thông tin rồi bấm "Tạo ID ứng dụng"

- Bước 4: Bạn bấm vào nút kích hoạt ứng dụng


Tài khoản App có thể được truy cập/ quản lý bởi nhiều người dùng khác nhau. Để thêm/ thay đổi admin (thành viên), vui lòng tham khảo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào link tại đây và chọn hình đại diện (Avatar) ở góc phải màn hình ➡ Chọn app cần quản lý


Bước 2: Chọn "Vai trò" rồi chọn "Thêm quản trị viên"  Nhập thông tin số điện thoại muốn cấp quyền Admin ➡ Bấm "Tìm kiếm"  "Thêm".

Lưu ý: Số điện thoại muốn cấp quyền Admin phải là số Việt Nam (+084) đã có tài khoản Zalo cá nhân và phải có trong danh sách bạn bè của bạn.

Bước 3: Chờ người dùng xác nhận và hoàn tất.

Bước 4: Xem lại và kiểm tra danh sách admin đã được thêm vào tại mục Vai trò.