[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/huong-dan-lay-oa-id_2183147545189302941------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất, vui lòng cung cấp thêm OA ID khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ. OA ID này có thể được tìm thấy ở:


Nếu có thắc mắc khácvui lòng cung cấp OA ID và gửi email hoặc chat với BQT ZOA để được phản hồi sớm nhất.