Đây là tính năng dành riêng cho tài khoản Zalo Official Account (OA) - Doanh nghiệp được xác thực. Hiện tại tính năng chỉ mở chiều nhận cuộc gọi từ người dùng đến OA. 


**Lưu ý: Vui lòng cập nhập phiên bản Zalo mới nhất để sử dụng tính năng.

**Trong trường hợp OA của bạn bị tạm khóa tính năng, Bạn vui lòng gửi bản cam kết tới oa@zalo.me để được hỗ trợ.

 

“Gọi thoại” là tính năng cho phép OA dễ dàng thiết lập một kênh liên lạc để quản lý và kiểm soát các cuộc gọi đến từ người dùng Zalo.

 

Sau đây là các bước thiết lập để doanh nghiệp của bạn có thể nhận cuộc gọi từ khách hàng:

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage   Chn OA  Chọn “Quản lý”  Thông tin tài khon  Thiết lp cuc gi  Nhn vào núBt  phChc năng nhn cuc gi.


Bước 2: Thiết lập thời gian nhận cuộc gọi: Chọn khung thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi ngày.


Bước 3: Thiết lập trả lời tự động: nội dung thông báo trong trường hợp ngoài giờ làm việc và hệ thống đang bận. 

  • Sau khi điều chỉnh mẫu hội thoại, QTV nhấn nút “Áp dụng Nhấn nút "Play" bên mục "Mẫu nghe thử" để nghe thử thông báo.

Bước 4: Thiết lập quản lý tổng đài viên: Tối đa 5 tổng đài viên, thiết lập quyền truy cập admin “Chăm sóc khách hàng” hoặc “Quản trị viên” theo hướng dẫn. Admin có thể xem lại lịch sử thêm/xóa tổng đài viên ở  "Lịch sử hoạt động".

Bước 5: Hoàn tất thiết lập: QTV nhấn "Lưu" để hoàn tất thiết lập.


Khi muốn xem lại lịch sử cuộc gọi, Quản trị viên có thể dễ dàng truy vấn lịch sử cuộc gọi theo các bước sau:


Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage  Chn OA  Rê chuột vào "Chat" Chn "Lch s cuc gi".

Bước 2: Trang quản lý lịch sử cuộc gọi gồm các thông tin cơ bản về Tổng đài viên, khách hàng và kết quả cuộc gọi. Ngoài ra, QTV có thể tìm kiếm cuộc gọi theo tên và lọc cuộc gọi theo kết quả cuộc gọi.