Đây là tính năng đang được thử nghiệm và chỉ áp dụng cho một số tài khoản Zalo Official Account (OA) - Doanh nghiệp nhận được lời mời thử nghiệm. Xem thêm cách thiết lập theo hướng dẫn dưới đây.

Đối với các OA khác, BQT Zalo OA sẽ sớm mở tính năng này cho toàn bộ tài khoản Zalo Official Account - Doanh nghiệp.

 

“Gọi thoại” là tính năng cho phép OA dễ dàng thiết lập một kênh liên lạc để quản lý và kiểm soát các cuộc gọi từ người dùng Zalo.

 

Sau đây là các bước thiết lập để doanh nghiệp của bạn có thể nhận cuộc gọi từ khách hàng qua OA của doanh nghiệp:

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage   Chn OA.

Bước 2: Chọn “Quản lý”  Thông tin tài khon  Thiết lp cuc gi  Nhn vào núBt  phChc năng nhn cuc gi.


Bước 3: Thiết lập nâng cao gồm:

  • Chỉ nhận cuộc gọi từ người đã quan tâm OA: QTV chọn "Tắt" nếu muốn nhận cuộc gọi từ cả người dùng chưa theo dõi OA. Chọn "Bật" nếu QTV chỉ muốn nhận cuộc gọi từ người đã quan tâm.
  • Thời gian OA nhận cuộc gọi: OA có thể dùng tính năng này để kiểm soát và sắp xếp khối lượng công việc một cách phù hợp. Để thiết lập được hợp lệ, QTV phải chọn thời gian bắt đầu nhỏ hơn thời gian kết thúc và không được bỏ trống 1 trong 2 ô.


Bước 4: Thiết lập trả lời tự động: cho phép thay đổi nội dung thông báo trong trường hợp ngoài giờ làm việc và hệ thống đang bận. 

  • Hệ thống đang bận: Sau khi điều chỉnh mẫu hội thoại, QTV nhấn nút “Áp dụng Nhấn nút "Play" bên mục "Mẫu nghe thử" để nghe thử thông báo.
  • Thông báo ngoài giờ nhận cuộc gọi: Khách hàng gọi điện trong thời gian thiết lập ở Bước 3, hệ thống sẽ hiện thông báo trên màn hình điện thoại của khách hàng.

Bước 5: Thiết lập quản lý tổng đài viên:

  • Thêm tối đa 2 tổng đài viên. Những tài khoản này phải được thiết lập quyền truy cập admin “Chăm sóc khách hàng” hoặc “Quản trị viên” theo hướng dẫn.
  • Khi muốn thay đổi tổng đài viên, QTV có thể sắp xếp người nhận cuộc gọi bằng cách thêm/xóa tổng đài viên. Mỗi hành động thêm/xóa tổng đài viên, hệ thống sẽ ghi nhận lại ở "Lịch sử hoạt động" trên trang quản lý.

Bước 6: Hoàn tất thiết lập:

  • Sau khi thiết lập toàn bộ thông tin trên, QTV nhấn "Lưu" để hoàn tất thiết lập.

Khi muốn xem lại lịch sử cuộc gọi, Quản trị viên có thể dễ dàng truy vấn lịch sử cuộc gọi theo các bước sau:


Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage  Chn OA.

Bước 2: Để xem được lịch sử cuộc gọi, rê chuột vào "Chat" Chn "Lch s cuc gi".

Bước 3: Màn hình sẽ chuyển qua Trang quản lý lịch sử cuộc gọi gồm các thông tin cơ bản về Tổng đài viên, khách hàng và kết quả cuộc gọi. Ngoài ra, QTV có thể tìm kiếm cuộc gọi theo tên và lọc cuộc gọi theo kết quả cuộc gọi.


 Lưu ý: Vui lòng sử dụng ver Zalo mới nhất để nhận được cuộc gọi từ khách hàng.