[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/xac-thuc-khi-ten-oa-dat-theo-ten-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh_9222610034490819179------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Dựa trên mối liên hệ giữa tên OA và tên đăng ký của Doanh nghiệp hoặc Hộ kinh doanh (HKD), vui lòng lựa chọn 1 trong 3 cách xác thực sau và gửi đến Ban quản trị Zalo Official Account (BQT ZOA) bộ hồ sơ xác thực OA phù hợp: 

Cách 1: Tên OA được đặt theo tên của Doanh nghiệp hoặc HKD trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cách 2: Tên OA là tên thương hiệu/ nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận

Cách 3: Tên OA là tên giao dịch khác (không thuộc 2 cách trên)


Tham khảo thao tác gửi hồ sơ xác thực OA tại Hướng dẫn xác thực OA doanh nghiệp


Cách 1: Tên OA được đặt theo tên của Doanh nghiệp hoặc Hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Công văn xác thực theo mẫu tải tại đây. 

(Bấm vào hình để phóng to)

Lưu ý: 

  • Giấy chứng nhận Đăng ký Hộ kinh doanh chỉ được xác thực cho 1 OA duy nhất;
  • Nếu là Giấy chứng nhận Đăng ký Địa điểm kinh doanh, vui lòng đặt tên OA theo: [tên doanh nghiệp] + [vị trí địa điểm kinh doanh]. Ví dụ: ABC Mart chi nhánh Vũng Tàu; Công ty XYZ chi nhánh Quận 1; 
  • Nếu tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh có tên đăng ký mang ý nghĩa rộng, ví dụ: Thiết bị miền Nam, vui lòng thêm tiền tố là các từ ngữ như: công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh/HKD, cửa hàng. 


Chính sách và quy trình duyệt xác thực OA


Quy trình xét duyệt xác thực OA:

  • BQT ZOA sẽ xét duyệt yêu cầu xác thực OA theo quy trình và chính sách của BQT ZOA trong vòng 7 ngày làm việc, tuy nhiên trong một số trường hợp, có thể mất nhiều thời gian hơn;
  • Trong quá trình xét duyệt, BQT ZOA có thể yêu cầu OA cung cấp thêm thông tin hoặc các giấy tờ khác với mục đích đảm bảo Doanh nghiệp/HKD đã đăng ký thành lập và đang hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam 
  • Kết quả xét duyệt xác thực sẽ được gửi tin nhắn thông báo đến Quản trị viên của OA và thông báo mục “Tin nhắn hệ thống” trên trang admin OA tại đây 


Các bước cần thực hiện nếu OA bị từ chối xác thực:

  • OA đọc kĩ phản hồi trong tin nhắn từ BQT ZOA để thực hiện xác thực lại bằng cách cung cấp lại Bộ hồ sơ xác thực, bao gồm: toàn bộ giấy tờ xác thực đã gửi trước đó cùng với giấy tờ/ thông tin được yêu cầu bổ sung thêm; 
  • Nếu có thắc mắc khác hoặc khiếu nạivui lòng gửi email đến oa@zalo.me & cung cấp thông tin OA ID để được giải đáp.


Cách 2: Tên OA là tên thương hiệu/ nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận
Tham khảo tại đây.


Cách 3: Tên OA là tên giao dịch khác (không thuộc 2 cách trên)
Tham khảo tại đây.