[QUAN TRỌNG] 


Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/xac-thuc-khi-ten-oa-la-ten-giao-dich_6929852866290532459------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật


Dựa trên mối liên hệ giữa tên OA và tên đăng ký của Doanh nghiệp hoặc Hộ kinh doanh (HKD), vui lòng lựa chọn 1 trong 3 cách xác thực sau và gửi đến Ban quản trị Zalo Official Account (BQT ZOA) bộ hồ sơ xác thực OA phù hợp: 

Cách 1: Tên OA được đặt theo tên của Doanh nghiệp hoặc HKD trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cách 2: Tên OA là tên thương hiệu/ nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận

Cách 3: Tên OA là tên giao dịch khác (không thuộc 2 cách trên)


Tham khảo thao tác gửi hồ sơ xác thực OA tại Hướng dẫn xác thực OA doanh nghiệp 


Cách 1: Tên OA được đặt theo tên của Doanh nghiệp hoặc Hộ kinh doanh
Tham khảo tại đây.


Cách 2: Tên OA là tên thương hiệu/ nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận
Tham khảo tại đây.


Cách 3: Tên OA là tên giao dịch khác (không thuộc 2 cách trên)

Tên giao dịch khác có thể hiểu là tên của loại hình dịch vụ, sản phẩm, dự án, chương trình mà doanh nghiệp hoặc HKD đang kinh doanh/ triển khai và khác với tên của doanh nghiệp/HKD, vì vậy, để xác thực khi tên OA là tên giao dịch khác, OA cần tham khảo kĩ hướng dẫn sau (Bấm vào hình để phóng to).


Công văn xác thực theo mẫu tải tại đây.


Yếu tố xác minh tên giao dịch khác là các giấy tờ hoặc thông tin để xác định mối liên hệ giữa tên OA (là tên giao dịch khác) với doanh nghiệp hoặc HKD.

Vui lòng chọn 2 yếu tố xác minh tên giao dịch khác hợp lệ:


Lưu ý: 

  • Giấy chứng nhận Đăng ký Hộ kinh doanh chỉ được xác thực cho 1 OA duy nhất;
  • Với tên miền đã đăng ký Bộ Công thương, tên OA cần đặt theo đầy đủ địa chỉ tên miền viết liền và không gồm ký tự đặc biệt (ví dụ: "ABCvn", "ABCcomvn"); 
  • Tên giao dịch có chứa tên nhãn hiệu/ thương hiệu đã được chứng nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ, OA tham khảo xác thực theo Cách 2. hoặc đổi tên OA cho hợp lệ.


Chính sách và quy trình duyệt xác thực OA


Quy trình xét duyệt xác thực OA:

  • BQT ZOA sẽ xét duyệt yêu cầu xác thực OA theo quy trình và chính sách của BQT ZOA trong vòng 7 ngày làm việc, tuy nhiên trong một số trường hợp, có thể mất nhiều thời gian hơn;
  • Trong quá trình xét duyệt, BQT ZOA có thể yêu cầu OA cung cấp thêm thông tin hoặc các giấy tờ khác với mục đích đảm bảo Doanh nghiệp/HKD đã đăng ký thành lập và đang hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam 
  • Kết quả xét duyệt xác thực sẽ được gửi tin nhắn thông báo đến Quản trị viên của OA và thông báo mục “Tin nhắn hệ thống” trên trang admin OA tại đây.


Các bước cần thực hiện nếu OA bị từ chối xác thực:

  • OA đọc kĩ phản hồi trong tin nhắn từ BQT ZOA để thực hiện xác thực lại bằng cách cung cấp lại Bộ hồ sơ xác thực, bao gồm: toàn bộ giấy tờ xác thực đã gửi trước đó cùng với giấy tờ/ thông tin được yêu cầu bổ sung thêm; 
  • Nếu có thắc mắc khác hoặc khiếu nạivui lòng gửi email đến oa@zalo.me & cung cấp thông tin OA ID để được giải đáp.