Tài khoản

Hướng dẫn xác thực OA doanh nghiệp
Giấy tờ xác thực phụ thuộc vào loại Tên OA. Nhấn vào đây để tham khảo thông tin giấy tờ cần thiết. Bước 1: Truy cập trang quản lý Official Account theo ...
Wed, 24 Tháng 2, 2021 at 8:39 AM
Giấy tờ xác thực OA doanh nghiệp
Việc xác thực phụ thuộc vào loại tên OA. Để xác thực thành công, bạn cần cung cấp  Giấy tờ xác minh doanh nghiệp và Giấy tờ xác minh tên thương hiệu/tên ...
Wed, 24 Tháng 2, 2021 at 8:38 AM
Lý do OA bị khóa và cách khắc phục
1. OA tạo mới và bị từ chối khi xét duyệt Sau khi khởi tạo OA, BQT Zalo Official Account sẽ kiểm duyệt thông tin OA cung cấp trước khi cho phép tài khoản đ...
Wed, 17 Tháng 2, 2021 at 11:56 AM
Hướng dẫn cập nhật ảnh đại diện, ảnh bìa OA
Bạn có thể cập nhật ảnh đại diện, ảnh bìa OA theo các bước sau: Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage ➞ Chọn...
Wed, 24 Tháng 2, 2021 at 8:43 AM
Hướng dẫn cập nhật mô tả OA
Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage ➞ Chọn OA muốn cập nhật hình ảnh Bước 2: Chọn mục Quản lý ➞ Thông tin tài kh...
Fri, 19 Tháng 2, 2021 at 12:39 PM