Tài khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản OA Doanh Nghiệp
Bước 1: Truy cập trang khởi tạo OA Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me . Có 2 cách đăng nhập:  Đăng nhập bằng số điện thoại và ...
Wed, 28 Tháng 4, 2021 at 10:16 AM
Hướng dẫn xác thực OA doanh nghiệp
Giấy tờ xác thực phụ thuộc vào loại Tên OA. Nhấn vào đây để tham khảo thông tin giấy tờ cần thiết. Bước 1: Truy cập trang quản lý Official Account theo ...
Wed, 24 Tháng 2, 2021 at 8:39 AM
Giấy tờ xác thực OA doanh nghiệp
Việc xác thực phụ thuộc vào loại tên OA. Để xác thực thành công, bạn cần cung cấp  Giấy tờ xác minh doanh nghiệp và Giấy tờ xác minh tên thương hiệu/tên ...
Tue, 20 Tháng 4, 2021 at 6:10 PM
Lý do OA bị khóa và cách khắc phục
1. OA tạo mới và bị từ chối khi xét duyệt Sau khi khởi tạo OA, BQT Zalo Official Account sẽ kiểm duyệt thông tin OA cung cấp trước khi cho phép tài khoản đ...
Wed, 17 Tháng 2, 2021 at 11:56 AM
Hướng dẫn đặt tên OA doanh nghiệp
Tên OA doanh nghiệp là tên có mối liên hệ với doanh nghiệp và không vi phạm Chính sách của Zalo. Bạn cần đặt tên OA theo 1 trong 3 loại tên sau: Tên...
Wed, 24 Tháng 2, 2021 at 7:04 AM
Hướng dẫn cập nhật ảnh đại diện, ảnh bìa OA
Quy định về hình ảnh OA Hình ảnh phải là logo chính thức của doanh nghiệp/ tổ chức hoặc bảng hiệu của doanh nghiệp hoặc hình ảnh sản phẩm (*)/ dịch vụ mà ...
Tue, 27 Tháng 4, 2021 at 12:31 PM
Hướng dẫn cập nhật mô tả OA
Quy định về thông tin mô tả OA Thông tin mô tả đảm bảo thể hiện đúng ngành nghề/ dịch vụ/ sản phẩm mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và phải được viết mộ...
Thu, 18 Tháng 3, 2021 at 3:46 PM
Hướng dẫn thiết lập Quản lý Admin cho OA
OA doanh nghiệp có thể được quản lý bởi nhiều admin. Tùy theo nhu cầu vận hành, bạn có thể thiết lập admin với các quyền truy cập truy cập như sau:  Quản ...
Wed, 7 Tháng 4, 2021 at 11:03 AM