Tính năng

Hướng dẫn gửi tin broadcast
Bước 1: Truy cập trang quản lý https://oa.zalo.me/manage/oa, chọn tài khoản OA muốn thực hiện gửi broadcast Bước 2: Tại thanh công cụ, chọn biểu tư...
Sun, 14 Tháng 2, 2021 at 10:02 AM
Vì sao số lượng người nhận tin broadcast lại thấp?
Số lượng người nhận tin broadcast lại thấp do sự khác biệt giữa hạn mức gửi và nhận tin broadcast. Chi tiết: Tài khoản thường có hạn mức gửi tin là 20 tin...
Sun, 14 Tháng 2, 2021 at 10:06 AM
Thiết lập thanh menu cho Official Account
Thanh menu là công cụ hữu ích giúp người theo dõi dễ dàng tìm kiếm và truy cập ngay các thông tin cần thiết. OA có thể thiết lập đường dẫn đến các trang mon...
Mon, 29 Tháng 3, 2021 at 2:52 PM
Hướng dẫn thiết lập trang thông tin tài khoản
1. Thông tin chung Đây là trang chứa các thông tin cơ bản của OA, các thông tin này sẽ được hiển thị khi người dùng truy cập lần đầu tiên vào OA. ⇒Truy cậ...
Thu, 18 Tháng 2, 2021 at 11:45 AM
Hướng dẫn tạo bài viết cho Official Account
Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage ➞ Chọn OA  Bước 2: Truy cập mục Soạn bài viết mới bằng 2 cách Cách 1: Chọn B...
Tue, 6 Tháng 4, 2021 at 9:58 AM
Hướng dẫn mời người quan tâm cho Official Account
Bạn có thể tăng số lượng người quan tâm OA bằng các cách sau: Cách 1: OA admin gửi tin nhắn "Mời người quan tâm" Bước 1: Truy cập Quản lý ➞ ...
Sat, 20 Tháng 2, 2021 at 11:14 AM
Hướng dẫn gắn nhãn người quan tâm
Gắn nhãn là tính năng giúp bạn quản lý người quan tâm theo nhóm tùy chọn. Tính năng này sẽ giúp: Tìm kiếm người quan tâm nhanh hơn thông qua khung chat (t...
Thu, 11 Tháng 3, 2021 at 9:51 AM