Tài khoản

Zalo Business Account là gì ?
Zalo Business Account (ZBA) là công cụ quản lý các tài sản của Doanh Nghiệp trên Zalo bao gồm các tài khoản Zalo Official Account (OA) - Doanh Nghiệp và các...
Wed, 22 Tháng 9, 2021 at 10:55 SA
Tạo Zalo Business Account
Bước 1: Truy cập vào trang tạo tài khoản Zalo Business Account tại đây. Bước 2 : Đăng nhập từ Zalo cá nhân và điền tên Zalo Business Account (Tên tài kho...
Thu, 18 Tháng 2, 2021 at 2:57 CH
Liên kết ứng dụng (application) và OA vào tài khoản ZBA
Bạn có thể liên kết nhiều App/ OA vào ZBA để tối ưu hóa việc quản lý.  Để có thể liên kết, bạn cần phải là admin của ZBA và là admin của ứng dụng/ OA ID. ...
Fri, 23 Tháng 4, 2021 at 9:13 SA
Quản lý admin tài khoản Zalo Business Account (ZBA)
Tài khoản ZBA có thể được truy cập/ quản lý bởi nhiều người dùng khác nhau. Để thêm/ thay đổi admin (thành viên), vui lòng tham khảo các bước sau đây: Bước...
Fri, 19 Tháng 2, 2021 at 12:49 CH
Quản lý Admin của ứng dụng (App id)
Tài khoản App có thể được truy cập/ quản lý bởi nhiều người dùng khác nhau. Để thêm/ thay đổi admin (thành viên), vui lòng tham khảo các bước sau đây: Bước...
Fri, 16 Tháng 7, 2021 at 10:58 SA