Tài khoản

Zalo Business Account là gì ?
Zalo Business Account (ZBA) là công cụ quản lý các tài sản của Doanh Nghiệp trên Zalo bao gồm các tài khoản Zalo Official Account (OA) - Doanh Nghiệp và các...
Wed, 24 Tháng 2, 2021 at 7:07 AM
Tạo Zalo Business Account
Bước 1: Truy cập vào trang tạo tài khoản Zalo Business Account tại đây. Bước 2 : Đăng nhập từ Zalo cá nhân và điền tên Zalo Business Account (Tên tài kho...
Thu, 18 Tháng 2, 2021 at 2:57 PM
Liên kết App ID / OA ID vào tài khoản Zalo Business Account
Bạn có thể liên kết nhiều App ID / OA ID vào ZBA để tối ưu hóa việc quản lý. Để liên kết, bạn cần phải là admin của App ID / OA ID và admin của ZBA. Bạn có ...
Fri, 19 Tháng 2, 2021 at 1:05 PM
Quản lý admin tài khoản Zalo Business Account (ZBA)
Tài khoản ZBA có thể được truy cập/ quản lý bởi nhiều người dùng khác nhau. Để thêm/ thay đổi admin (thành viên), vui lòng tham khảo các bước sau đây: Bước...
Fri, 19 Tháng 2, 2021 at 12:49 PM