Thanh toán

Nạp tiền vào Zalo Business Account
Bước 1:  Đăng nhập vào tài khoản Zalo Business Account. Bước 2: Chọn phương thức thanh toán từ cổng thanh toán ZaloPay. Hiện tại có 3 hình thức thanh toá...
Thu, 28 Tháng 1, 2021 at 12:56 CH
Phí duy trì tài khoản ZBA
Phí duy trì tài khoản ZBA là 50.000 đồng/tháng. Nếu ZBA của bạn có phát sinh giao dịch trong vòng 6 tháng gần nhất, ZBA của bạn sẽ được miễn phí duy trì. ...
Thu, 8 Tháng 4, 2021 at 3:29 CH
Xuất hóa đơn nạp tiền ZBA
Zalo Business Account (ZBA) có hỗ trợ xuất hóa đơn cho từng giao dịch nạp tiền vào tài khoản. Hình thức hóa đơn: Hóa đơn điện tử thông qua email đăng ký l...
Thu, 29 Tháng 4, 2021 at 9:32 SA