Câu hỏi thường gặp

OA doanh nghiệp là gì?
Zalo Official Account doanh nghiệp (OA doanh nghiệp) là tài khoản chính thức của doanh nghiệp trên Zalo, giúp doanh nghiệp và khách hàng/người quan tâm tươn...
Wed, 31 Tháng 3, 2021 at 5:56 PM
Các loại tin của Zalo Official Account (OA)
Hiện tại có 3 loại tin OA có thể gửi, bao gồm: 1. Tin broadcast Đây là giải pháp gửi tin hàng loạt đến người quan tâm OA. Bạn có thể thiết lập đối tượn...
Tue, 13 Tháng 7, 2021 at 1:56 PM
Vì sao OA không thể gửi tin chủ động?
Dưới đây là những lỗi thường gặp khi OA không thể gửi tin chủ động (*) Lỗi Nguyên nhân Cách khắc phục Người dùng chưa quan tâm OA Trong 1 số trường ...
Fri, 2 Tháng 4, 2021 at 2:36 PM
Những lợi ích của việc xác thực OA doanh nghiệp là gì?
OA doanh nghiệp được khuyến khích xác thực thông tin doanh nghiệp để có thể tối ưu hóa các tính năng của Zalo Official Account. Chi tiết về các tính năng vu...
Fri, 23 Tháng 4, 2021 at 3:32 PM
Vì sao bài viết của tôi không hiển thị?
Hiện tại tính năng hiển thị bài viết tại trang OA chỉ áp dụng đối với OA đã được xác thực. Xem thêm hướng dẫn xác thực OA tại đây. Trong trường hợp...
Fri, 23 Tháng 7, 2021 at 12:06 PM
Vì sao tôi không thể gửi tin phản hồi qua ứng dụng thứ 3?
Nếu bạn gửi tin qua nền tảng từ bên thứ 3 (Open API), vui lòng đảm bảo rằng tin API gửi đi có kèm message_id. Nếu tin gửi đi có chỉ user_id và không có mess...
Tue, 20 Tháng 4, 2021 at 10:03 AM