Câu hỏi thường gặp

OA doanh nghiệp là gì?
Zalo Official Account doanh nghiệp (OA doanh nghiệp) là tài khoản chính thức của doanh nghiệp trên Zalo, giúp doanh nghiệp và khách hàng/người quan tâm tươn...
Tue, 23 Tháng 2, 2021 at 5:51 PM
Hướng dẫn đặt tên OA doanh nghiệp
Tên OA doanh nghiệp là tên có mối liên hệ với doanh nghiệp và không vi phạm Chính sách của Zalo. Bạn cần đặt tên OA theo 1 trong 3 loại tên sau: Tên...
Wed, 24 Tháng 2, 2021 at 7:04 AM