Xác thực tài khoản OA

Hướng dẫn xác thực OA doanh nghiệp
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/g...
Tue, 7 Tháng 6, 2022 at 5:09 CH
Giấy tờ xác thực OA doanh nghiệp
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/g...
Wed, 22 Tháng 6, 2022 at 8:44 SA
Xác thực khi tên OA đặt theo tên Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/g...
Tue, 7 Tháng 6, 2022 at 5:18 CH
Xác thực khi tên OA là tên thương hiệu, nhãn hiệu
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/g...
Tue, 7 Tháng 6, 2022 at 5:19 CH
Xác thực khi tên OA là tên giao dịch khác
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/...
Tue, 7 Tháng 6, 2022 at 5:25 CH
Xác thực dành cho OA danh mục "Truyền thông nội bộ"
[QUAN TRỌNG]  Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/g...
Tue, 7 Tháng 6, 2022 at 5:35 CH